top of page
Arabella 9 ar.jpg

ARABELLA OF THE CORN FLOWER

Beckmesser3.jpg

KRONBLOMMAS BECKMESSER

Cherubinonara.jpg

THE CHERUBINO OF THE CORN FLOWER

Desdemona.jpg

DESDEMONA OF THE CORN FLOWER

38899_1248731598210_1827083281_505340_1834700_n.jpg

THE ELECTRA OF THE CORNFLOWER

Freia liggade 2011-07 hos Anneli.jpg

CROWN BLOMMAS FREIA

Gutrune21man.JPG

THE GUTRUNE OF THE CORNFLOWER

Kronblommas Hoffman.JPG

KRONBLOMMAS HOFFMAN

SE UCH Kronblommas Isolde.JPG

Isolde of the Chrysanthemum

Norginal.jpg

THE QUEEN OF CROP FLOWERS

Lucretia Lidkoping.jpg

LUCRETIA OF THE CORN FLOWER

Macduff.jpg

THE MACDUFF OF THE CORNFLOWER

Norma1.JPG

THE NORM OF THE CORN FLOWER

Quinquin.JPG

THE QUINQUIN OF THE CORN FLOWER

WW-17Rosalinda.jpg

ROSALIND OF THE CORN

Kronblomma's A litter. Born 2002-07-16

Sire: Berntiers Yoker, Dam: Odenhills Eya

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      EDv    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ EDh      HDv     HDh

Kronblommas Arabella           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Adina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Aithra           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Amneris           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Arietta           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A         A

Kronblommas Adorno           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       B

Kronblommas Arklel           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Attila           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

 

 

 

Kronblomma's B litter. Born 2003-08-19

Sire: Hagen Vom Limespfad, Dam: Odenhills Eya

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_       EDv    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh      HDv   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ HDh

Kronblommas Brynhilde          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Beckmesser          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_           Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Balder           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

 

 

Kronblomma's C-litter. Born 2004-08-09

Sire: Macis Zam Mont Morzy, Dam: Kronblommas Aithra

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      EDv    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ EDh      HDv     HDh

Kronblommas Calaf           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ B     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Carmen           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Corenelia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Kronblommas Clotilde           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ B

Kronblommas Cherubino           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Ua        Ua   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    A     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   A

 

Kronblomma's D litter. Born 2005-02-25

Sire: Indian Hills Showtimevkeilissa, Dam: Kronblommas Adina

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    EDv      EDh _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Dickson           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Dinora           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblommas Despina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        B         A

Kronblommas Desdemona          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          Ua        Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    A       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ B

Kronblommas Delila           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Dorabella           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      B         A

 

Kronblomma's E litter. Born 2006-09-26

Sire: Nöklebyåsen's Oliver Twist, Dam: Kronblommas Brynhilde

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv      EDh    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Enrico           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       Ua    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A         A

Kronblommas Escamillo           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A

Kronblommas Eboli           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         Ua   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua     _cc781905-5cde-3194-bb3b- A cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Elektra    ITALY           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Erda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         Ua   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua     _cc781905-5cde-3194-bb3b- A c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

 

Kronblomma's F litter. Born 2007-04-06

Sire: Indian Hills Heir To The Throne, Dam: Kronblommas Dorabella

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_         EDv      EDh    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Froh           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                  _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Ua        Ua   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    A _cc78 1905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Fasolt           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                   –– _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       ––        –– _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      –

Kronblommas Fafner           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       Ua    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A         A

Kronblommas Freia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                   Ua _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      Ua     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  A   _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Fricka           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

 

Kronblomma's G litter. Born 2008-02-27

Sire: Diamond Dante 6 By Hennumkroken, Dam: Kronblommas Cherubino

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc78190 5-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Giovanni           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_            2    _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     2      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  B       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ B

Kronblommas Gregorio           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Goffredo           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    C         A

Kronblommas Grimes           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_               Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      C         C

Kronblommas Gabriel           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_             Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Gerhilde           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_             Ua       Gränsf _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  A       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ A

Kronblommas Gioconda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_           Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Crown Flower's Gutrune   USA               Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Excellent

 

Kronblomma's H litter. Born 2008-05-10

Sire: SUCH Odenhills Garcon, Dam: SUCH Kronblommas Dorabella

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Hunding           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua    _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   Ua        C _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     C

Kronblommas Herodes           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        C  _cc781905- C

Kronblommas Hoffman           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      C    _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    C

Kronblommas Harlekin           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         C

Kronblommas Hermine           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_             ––       _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ ––        B _cc781905-5cde-3194-bb3b- D

Kronblommas Helmvige           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_             Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Hermia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 ––   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––    _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A       _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ E

Kronblommas Henrietta           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_             Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    1      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  A       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ A

 

Crown flower's I-litter. Born 2008-10-27

Sire: Zanzebern Defender, Dam: Kronblommas Cherubino

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_         EDv  _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   EDh      HDv _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Isolde           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         B

Kronblommas Isabella           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Kronblommas Isacco           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         B      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  

Kronblommas Igor           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A   

Kronblommas Iago           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Kronblomma's J litter. Born 2009-06-09

Sire: Multichampion Odysseus, Dam: Kronblommas Elektra

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_        EDv  _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   EDh      HDv _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Jenny           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Jolanta           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_               Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Juliette           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Judith           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                 Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Kronblommas Jake           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Jason           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       Ua         2_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_         B   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     B

Coronbloom's Jonathan     ITALY            Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Jorg           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          ––       _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ ––        –– _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     

Kronblommas Julien         ITALY              ––       _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ ––        –– _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     

Kronblomma's K litter. Born 2010-02-14

Sire: Barancourt Van De Weyenberg, Dam: Kronblommas Dorabella

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_       EDv    _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh      HDv   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ HDh

Kronblommas Kunigunda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_           Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         B

Kronblommas Kassandra           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_          Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Chrysanthemum's Cleopatra  NORWAY          1          1 _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       A   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     B

Kronblommas Kasper    ESTONIA          ––         ––   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    ––     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  ––

Kronblommas Konrad           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_               Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    B         C


 

Kronblomma's L litter. Born 2010-05-26

Sire: Barancourt Van De Weyenberg, Dam: Kronblommas Cherubino

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Leporello           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A

Kronblommas Leonora           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      3     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua        B          B 

Kronblommas Lucretia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ A

Kronblomma's M litter. Born 2010-10-19

Sire: Multichampion Odysseus, Dam: Kronblommas Isolde

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_       EDv    _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc781 905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Corolla's Macbeth     BELGIUM     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A2       A2

Kronblommas Macduff           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Matilda of the crown flower       GERMANY   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    B      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   B

Kronblommas Mimi          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                    Ua _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      Ua     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  A   _cc7 81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A A

Kronblommas Musette           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Medea           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      ––     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   ––       _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ ––         –– 

Kronblommas Mércédes           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   ––         ––         ––   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––

Kronblomma's N-litter. Born 2011-06-08

Sire: Multichampion Odysseus, Dam: Kronblommas Cherubino

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Chrysanthemum's Nabucco   NETHERLANDS Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Nedda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblommas Norma           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblomma's O-litter. Born 2011-08-31

Sire: Kronblommas Iago, Dam: Kronblommas Jolanta

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

The Otello of the Crown Flower         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ BELGIUM    Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Orlando           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         B

Coronblommas Osmin          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Ottavio         NORWAY    2        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 2         C         C

Kronblommas Oberon           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      ––     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   ––      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ ––         ––

Kronblommas Ortrud          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_NORWAY  Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Ortlinde           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      1    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Odabella           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    1         Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    A       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblomma's P litter. Born 2011-09-12

Sire: Multichampion Odysseus, Dam: Kronblommas Isolde

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Crown flower's Pajazzo         BELGIUM _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Parsifal         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_AUSTRIA    Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A2       A2

Chrysanthemum's Papageno      AUSTRALIA Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Papagena           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Kronblommas Pamina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblommas Poppea           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        B       _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblomma's Q litter. Born 2012-02-15

Sire: Multichampion Odysseus, Dam: Kronblommas Kunigunda

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Quinquin           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     2    _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     2      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  B   _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    

Kronblommas Quijote           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    B      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   B

Kronblommas Quasimodo           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_          Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  A

Kronblommas Quickly           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        D         E

Kronblommas Queen of Sheba           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua    _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   Ua        A _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A


 

Kronblomma's R litter. Born 2012-10-06

Sire: Maroussia Zante-Zhivago, Dam: Kronblommas Musette

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_       EDv    _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc781 905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Rigoletto           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ A

Kronblommas Radames           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A

Kronblommas Rosina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       Ua    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A         A

Kronblommas Rusalka           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Rodelinda   NORWAY     Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Rosalinda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 8d_  

Kronblommas Roxana           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblommas Reiza           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         Ua   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua     _cc781905-5cde-3194-bb3b- A cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Rosalie           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        ––   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  ––   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _    ––

Kronblomma's S litter. Born 2013-01-23

Sire: Kronblommas Macduff, Dam: Kronblommas Kassandra

DSC_7431.JPG

THE JOLANTA OF THE CROP FLOWER

OtelloRescacib.jpg

THE OTHELLO OF THE CORNFLOWER

Pamina5,5B.JPG

THE PAMINA OF THE CORN FLOWER

Sieglinde14.JPG

CROWN BLOMMAS SIEGLINDE

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    EDv      EDh _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    HDv _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Scarpia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Sarastro           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Salome           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A      _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblommas Senta           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ B     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   B

Kronblommas Sieglinde    FRANCE       ––         ––   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  ––

Kronblommas Santuzza           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A

Kronblommas Sandrina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A

Kronblommas Sophie           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        B_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  C

Kronblomma's T litter. Born 2014-03-04

Sire: Jerome Van't Stokerybos, Dam: Kronblommas Norma

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Tosca           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Turandot           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Tristan           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      ––         ––   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  ––

Kronblommas Titus           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      Ua     A c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Tamino          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   3   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       3   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    A _cc7 81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    

Kronblommas Trabuco     NORWAY       Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         B

 

Kronblomma's U litter. Born 2014-11-24

Sire: Zenedin Zenedan av Hiselfoss, Dam: Kronblommas Rosina

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Ulrica           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                  Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblomma's W-litter. Born 2014-12-04

Sire: Kronblommas Rigoletto, Dam: Kronblommas Kunigunda

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    EDv      EDh _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Wagner           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        C _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Wotan           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       Ua    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ C

Kronblommas Waltraute           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   1        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        B _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ B

Kronblommas Wellgunde           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Ua        Ua   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    A     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   A

Kronblommas Woglinde           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

 

 

Kronblomma's X-litter. Born 2014-12-19

Sire: Zenedin Zenedan av Hiselfoss, Dam: Kronblommas Musette

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Xerxes           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       Ua    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    1      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ C     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Chrysanthemum XantheCANADA           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Crown flower's Xenia CZECH REPUBLIC    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Xantippa           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    ––       _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ ––         –– _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 d_ ––

 

Kronblomma's Y-litter. Born 2015-04-15

Sire: Bernerdalens Jackpot, Dam: Kronblommas Rosalinda

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Yum-Yum           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua         B _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_       B

Kronblommas Ya-Ya           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_         Ua   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  A     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Yvette           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   A

Kronblommas Yrsa           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           1_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_        Ua   A   81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    

Kronblommas Yamas          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                  Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ C     _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   C

Crown Flower's Yam-Yam      BELGIUM     Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    B          B

Kronblommas Yakob          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                  Ua   _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Ua       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ B     _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   B

Kronblommas Yarico         NORWAY     Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Yamadori           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_       B         B

Kronblommas Ygor          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      Ua     A 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Coronblomma's Z-litter. Born 2015-06-01

Sire: Fabian van't Rijkenspark, Dam: Kronblommas Lucretia

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Zerlina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        B         B

Kronblommas Zerbinetta           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   1        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 1        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ A

Kronblommas Zacharias           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Kronblommas Zarastro           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblommas Zampa          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                  ––   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––     _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   ––        ––

Kronblommas Zuniga           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        1   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      1         B   _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     B

Kronblommas Zeuz           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      Ua        B   _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     E

Kronblomma's A litter. Born 2015-11-24

Sire: Fabian van't Rijkenspark, Dam: Kronblommas Rosina

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Aida           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          –– _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_       ––   _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     ––        ––

Kronblommas Ariadne           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

 

Kronblomma's B litter. Born 2016-09-14

Sire: Mozart Van't Stokerybos, Dam: Kronblommas Rosalinda

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Bastien           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A         A

Kronblommas Barbarina           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Kronblommas Bianca           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A       _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ A

Kronblommas Belinda      _cc781905-5cde-3194-bb3b5cf58d_FINLAND       1       _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua        B   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     B

Kronblomma's C-litter. Born 2018-03-01

Sire: Harthin's O'Neill, Dam: Kronblommas Ya-Ya

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Coppelius           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Ua        Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      A         A

Crown Flower's Cho-Cho-San FINLAND    Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Clorinda      cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_DENMARK  Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    A         A

Kronblommas Cornelia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

 

 

  

Kronblomma's D litter. Born 2019-01-06

Sire: Maroussia Welcome To The Jungle, Dam: Kronblommas Ya-Ya

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Dalinda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Daphne           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     Ua      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       A

Kronblommas Dorella           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua        A         A

 

Kronblomma's E litter. Born 2019-02-13

Sire: Maroussia Welcome To The Jungle, Dam: Kronblommas Bianca

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     EDv      EDh      HDv _c c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   HDh

Kronblommas Edoardo           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Ua      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ua        A         A

Kronblomma's F litter. Born 2020-07-21

Sire: Maroussia Welcome To The Jungle, Dam: Kronblommas Zerlina

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Farfarello           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Ua        Ua _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      A   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     A

Kronblommas Fidelia           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        1   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     Ua     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  A      A

Kronblommas Fiorilla           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        1   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      1         A         A

Kronblommas Floria           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    Ua         B         D

Kronblommas Frasquita          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_              Ua      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Ua         B _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       B

 

Kronblomma's G litter. Born 2020-12-30

Sire: Kronblommas Edoardo, Dam: Senta van't Stokerybos

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Geraldo           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_               Ua    _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   Ua        C _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ C

Kronblommas Gilda           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_                   Ua _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      Ua     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  A   _cc 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A


 

Kronblomma's H litter. Born 2021-01-11

Sire: Doremis Quarterback Mcd, Dam: Kronblommas Daphne

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Hera           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_          Ua _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      Ua     A 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     A

Kronblommas Humlan           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Ua    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Ua         B         A

 

Crown flower's I-litter. Born 2021-03-08

Sire: Maroussia Welcome To The Jungle, Dam: Sieglinde van't Stokerybos

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1 36bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      EDv    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ EDh    _cc7819 05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ HDv     HDh

Kronblommas Isèpo       USA           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    ––         ––   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ––     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  ––

Crown flower's Ilia          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     A     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  B

Chrysanthemum Iris          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 2          1 _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_        A         A

Kronblommas Isoletta          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     B     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   B

Crown flower's Ivanhoe              _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Ua        Ua   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     A     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  A

TurandotLag.jpg

THE TURANDOT OF THE CORN FLOWER

Ulrica1.JPG

ULRICA OF THE CROSSFLOWER

Wotan2.jpg

THE WOTAN OF THE CORN FLOWER

Xlitter1.JPG

XERXES & XANTHE OF THE CORN FLOWER

YgorNorge.JPG

THE EYES OF THE CORN FLOWER

Zerbinetta2ar4.JPG

ZERBINETTA OF THE CORN FLOWER

Aida2.jpg

AIDA OF THE CORN FLOWER

Bianca2backa.JPG

BIANCA OF THE CORN FLOWER

242486660_4479011935471273_4427700257136370416_n.jpg

COPPELIUS OF THE CORN FLOWER

Daphne.JPG

DAPHNE OF THE CORN FLOWER

EdordoBIS-1D.JPG

THE EDOARDO OF THE CROSSFLOWER

241370112_4431605223545278_4222823308047717003_n.jpg

THE GUILD OF THE CROP FLOWER

Hera.JPG

THE HERA OF THE CORN FLOWER

Ivanhoe11mD.JPG
Farfarello1.JPG

CRONBLOMMA'S GRANDFATHERELLO

CROWN FLOWERSIVANHOE

Kronblommas J-kull. Födda 2022-11-01

Sire: Kronblommas Farfarello, Dam: Senta van’t Stokerybos

                                                   EDv      EDh      HDv     HDh

Kronblommas James                       Ua        Ua        A        A

Kronblommas Juggler                      1         Ua        A        A

Kronblommas Julius                        Ua        Ua        A        A

Kronblommas Jupiter                      ––         ––         ––        ––

Kronblommas K-kull. Födda 2023-02-20

Sire: Kronblommas Farfarello, Dam: Sieglinde van’t Stokerybos

                                                   EDv      EDh      HDv     HDh

Kronblommas Karim                        ––         ––         ––        ––

Kronblommas Kate                          Ua        Ua        A        A

Kronblommas Katharina                   Ua        Ua        B        B

Kronblommas Kamelia                     Ua        Ua        C        C

Kronblommas L-kull. Födda 2023-08-30

Sire: Tjofselinas G-Boy Kaztor, Dam: Kronblommas Isoletta

                                                        EDv      EDh      HDv     HDh

Kronblommas Lohengrin                        ––         ––         ––        ––

Kronblommas Lorenzo                           ––         ––         ––        ––

Kronblommas Luciano                           ––         ––         ––        ––

Kronblommas Loretta                             ––         ––         ––        ––

bottom of page